Adres wydawniczy

Podmiot odpowiedzialny za strony internetowe Robert Bosch Sp. z o.o.

Nazwa i adres

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Polska


Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy

Rafał Rudziński, Piotr Pyzio


Numer telefonu

+48 (0) 22 715 40 00


Wpis do rejestru

KRS 0000051814


Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

526-10-27-992
 

Kapitał zakładowy:

197443600 PLN


Oznaczenia sądu rejestrowego RBPL:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS