„Szybkie przejście z trybu
offline do online“

Wystarczy jedno kliknięcie

Wystarczy jedno kliknięcie, aby przełączyć się z dotychczasowej obsługi w trybie offline na nowe funkcje w trybie online.

Zalety wersji online:

  • W trybie online można szybko znaleźć odpowiednie rozwiązania dzięki nowej strukturze, połączonej z funkcją wyszukiwania.
  • Nowy przycisk Online umożliwia wygodne przełączanie między trybami offline i online.
  • Praca w trybie offline pozostaje bez zmian

Automatyczne aktualizacje online

  • Po zainstalowaniu i aktywowaniu licencji Diagnostics Download Manager działa w pełni automatycznie: moduł sprawdza regularnie, czy są dostępne nowe aktualizacje oprogramowania ESI[tronic] 2.0.
  • Decyzja, czy aktualizacja ma zostać zainstalowana natychmiast, czy później, należy do użytkownika.
  • Podczas pobierania aktualizacji w tle można jednocześnie korzystać z oprogramowania diagnostycznego.

Samouczek: przełączanie w tryb online

Dowiedz się, jak przełączyć ESI[tronic] 2.0 w tryb online.